TRADUCERI LEGALIZATE

„Traducătorii sunt caii de tracțiune ai culturii” Alexander Sergheevici Pușkin

TRADUCERI LEGALIZATE

Ce este traducerea legalizată?

Traducerea legalizată este o traducere efectuată de către un traducător autorizat, procedura continuând apoi prin legalizarea traducerii de către un notar public.

Notarul Public certifică faptul că semnătura de pe traducere aparține într-adevăr unui traducător autorizat de către Ministerul Justiției. Această autorizație se obține prin promovarea unui examen, organizat de către MINISTERUL CULTURII, din limba română in limba străină pentru care se solicită autorizarea și retroversiune. Prin semnătura și ștampila traducătorului autorizat, aplicată pe traducere, se certifică faptul că prin traducerea efectuată nu s-a modificat conținutul și sensul textului din documentul original prezentat pentru traducere.

Pentru ca o traducere autorizată să poată fi legalizată la un notariat public, este necesară întotdeauna prezentarea în fața notarului a documentului în original de pe care s-a efectuat traducerea autorizată. Procedura de legalizare a documentului, se realizează prin atașarea la documentul tradus a unei copii a documentului original după care s-a efectuat traducerea, urmat apoi de pagina care cuprinde încheierea traducătorului și semnătura acestuia. Apoi, prin încheierea de legalizare și semnătura notarului public se certifică faptul că documentul a fost tradus de către un traducător autorizat.

Pentru ca un notar public să poată certifica semnătura traducătorului, traducătorul care a efectuat traducerea documentului, trebuie să depună un specimen de semnătură într-un registru păstrat la sediul biroului notarial unde se efectuează legalizarea documentului tradus.

ADELVI TRADUCERI vă oferă servicii de traduceri autorizate și legalizate în diferite domenii, astfel:

Traduceri autorizate și legalizate documente tipizate

 • Traducere acte de stare civilă (Certifcate de naștere, Certificate de căsătorie, Certificate de deces)
 • Traducere pașaport, Carte de identitate
 • Traducere certificate de cazier judiciar,
 • Traducere diplome de studii,
 • Traducere Adeverințe eliberate de diferite instituții.

Traduceri autorizate și legalizate financiare și economice

Traducere specializată în domeniul financiar și economic.

 • Documente contabile,
 • Situații financiare,
 • Rapoarte financiare,
 • Documente bancare,
 • Etc.

Traduceri autorizate și legalizate juridice:

Traducere specializată în domeniul juridic

 • Contracte,
 • Licențe,
 • Sentințe judecătorești,
 • Acte constitutive,
 • Hotărâri AGA,
 • Rapoarte,

Traduceri autorizate și legalizate tehnice:

Traducere specializată în domeniul tehnic

 • Manuale și instrucțiuni de utilizare,
 • Specificații tehnice,
 • Fișe tehnice,
 • Cataloage și broșuri,
 • Etichete,
 • Etc.

Traducerea diferitelor tipuri de documente menționate mai sus, se solicită în mod general, atunci când actele traduse autorizat și legalizate, se vor prezenta și se vor depune la instituțiile oficiale.

În cazul în care documentele traduse în format autorizat și legalizat vor fi folosite într-un stat semnatar al Convenției de la HAGA (Procedura Apostilei), acestea se pot apostila la Camera Notarilor Publici din România, prin aplicarea apostilei pe traducere.

De asemenea Apostila, se poate aplica și pe documentele originale care vor fi folosite într-un stat semnatar al Convenției de la HAGA (APOSTILA), având astfel drept scop, autentificarea/legalizarea internațională a acestora.

ATENȚIE!!!

ACTELE EMISE DE CĂTRE ALTE STATE, NU SE POT APOSTILA ÎN ROMÂNIA.

COTAȚIE GRATUITĂ

Solicitați o ofertă personalizată și aflăți rapid cât costă!

   *Dorim să vă înștiințăm că datele personale pe care ni le veți furniza nu vor fi prelucrate în alt scop ci doar pentru a vă răspunde la solicitare.

   Traduceri Bucuresti