TRADUCERI LEGALIZATE

“Traducătorii sunt caii de tracțiune ai culturii” Alexander Sergheevici Pușkin

TRADUCERI LEGALIZATE

Traducerea legalizată este o traducere autorizată care este apoi legalizată la notar. Notarul public certifică faptul că semnătura și ștampila de pe traducere aparțin într-adevăr unui traducător autorizat de Ministerul Justiției. Pentru ca o traducere autorizată să fie legalizată la notar este nevoie de prezentarea documentului original în fața notarului și de atașarea la traducere a unei copii a documentului care a fost tradus, urmat de pagina cu încheierea traducătorului și încheierea de legalizare a notarului public.

ADELVI TRADUCERI vă oferă servicii de traduceri autorizate și legalizate în diferite domenii, astfel:

  • Acte de stare civilă, naștere, căsătorie, deces, cazier judiciar, acte auto, etc.
  • Acte financiare, economice
  • Acte juridice
  • Acte tehnice
  • Acte medicale

*ADELVI TRADUCERI vă asigură confidențialitatea datelor din documentele dumneavoastră în conformitate cu cerințele normelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European.*

COTAȚIE GRATUITĂ

Solicitați o ofertă personalizată și aflăți rapid cât costă!

Traduceri Bucuresti
Traduceri Autorizate
Apostila