Traduceri  Autorizate TURCĂ
TRADUCĂTORI ȘI INTERPREȚI AUTORIZAȚI

Traducere Olandeza autorizata

TRADUCERI AUTORIZATE TURCĂ

TRADUCERI AUTORIZATE TURCĂ

TRADUCĂTORI ȘI INTERPREȚI AUTORIZAȚI DE LIMBA TURCĂ  

 SERVICII DE TRADUCERI AUTORIZATE ȘI LEGALIZATE PENTRU ORICE TIP DE DOCUMENT

 SERVICII DE INTERPRETARIAT

 EXPERIENȚĂ DIN 2008

TRADUCERI AUTORIZATE  TURCĂ 

Limba turcă este o limbă  care face parte din grupul ugro-finic (Ural-Altaic), fiind vorbită în prezent de peste 90 milioane de oameni. În alfabetul limbii turce nu există literele Q, X ,Ț. Întemeietorul Republicii Turcia este  Mustafa Kemal. La 24 noiembrie 1934  Mustafa Kemal a primit numele de familie „Atatürk” (ceea ce însemna „părintele turcilor”).  Acesta a început numeroase  reforme în cadrul societății turce, inclusiv  în domeniul lingvistic, unde alfabetul limbii osmane a fost înlocuit cu alfabetul latin. 

În România, limba turcă are o semnificație aparte datorită relațiilor istorice și comerciale create de-a lungul timpului cu Turcia. Pe teritoriul țării noastre sunt numeroase comunități turce care continuă să  vorbească și să transmită limba turcă noilor generații. Oamenii de afaceri de origine turcă care activează în țară s-au asociat într-o organizație apolitică ce constituie o punte de legătură între investitori strategici turci și instituţiile statului român. O bună comunicare între instituții se face prin intermediul traducătorilor autorizați de limba turcă, persoane specializate ce urmăresc interesul ambelor părți.

Limba turcă este limbă oficială în Turcia și Cipru dar comunități vorbitoare de turcă sunt înregistrate în Germania, România, Bulgaria, Macedonia și altele. Limba turcă este membră a ramurii oguze a familiei limbilor turcice. Prin aceasta se înrudește cu azera și turkmena, existând o anumită claritate fonetică specifică acestei zone.

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor comunității de afaceri turce și în sprijinul activităților conexe din viața socială, Biroul de Traduceri Legalizate și Autorizate Adelvi vă oferă traduceri și servicii de legalizare documente din limba turcă în limba română și din limba română în limba turcă, prompt și eficient. Ne-am specializat în traduceri de limba turcă în domenii precum economie, comerț, turism cultură și legislație dar respectăm cu profesionalism orice cerință din partea dumneavoastră.

Adelvi Traduceri, birou cu traducători profesioniști situat în sectorul 1, București, desfășoară activitate intensă de traduceri pe perechea de limbi română-turcă, onorând solicitările venite atât din partea persoanelor fizice, cât și juridice. În perioada de vară cele mai solicitat document de traducere este clasica procură, necesară pentru a putea intra cu mașina în Turcia, dacă autovehiculul nu este pe numele șoferului. Pentru a preveni orice impediment ce ar putea să vă strice călătoria de business sau plăcere, contați pe Biroul de Traduceri Autorizate Adelvi București.

 

AI NEVOIE DE UN TRADUCATOR AUTORIZAT DE LIMBA TURCĂ? 

NOI TE PUTEM AJUTA! Traduceri Autorizate Turca

ADELVI TRADUCERI colaborează cu o echipă de traducători autorizați cu experiență în diferite domenii, venind în sprijinul dumneavoastră și prin prestarea serviciilor conexe necesare, precum Legalizarea, Apostilarea sau Supralegalizarea traducerilor. 

De asemenea, echipa noastră de traducători vă poate oferi și servicii de interpretariat în / din limba turcă, la orice instituție aveti nevoie (Oficiul Stării Civile, Inspectoratul pentru Imigrări), la Notariat, Bănci, în cadrul întâlnirilor de afaceri, cursurilor de inițiere în carieră, cursurilor de specialitate, diverse evenimente speciale din activitatea dumneavoastră. 

TRADUCEM ÎN DIFERITE DOMENII DE SPECIALITATE 

Traduceri specializate în limba turcă 

Traduceri turcă documente tipizate 

Traduceri autorizate și legalizate: Acte de stare civilă, Pașaport,
Carte de Identitate, Certificate de naștere, Certificate de căsătorie,
Certificate de deces, Certificate de Cazier Judiciar, Diplome de studii, Adeverințe, Etc. 

Traduceri turcă documente tehnice 

Traduceri autorizate și legalizate: Manuale și instrucțiuni de utilizare, Specificații tehnice, Fișe tehnice, Cataloage și broșuri,
Etichete, Etc.

Traduceri  turcă documente financiare și economice 

Traduceri autorizate și legalizate: Documente contabile, Situații
financiare, Rapoarte financiare, Bilanț contabil, Documente bancare… 

Traduceri  turcă documente IT 

Traduceri autorizate: Licența software, lucrări de specialitate. 

Traduceri turcă acte auto 

Traduceri autorizate și legalizate: Carte de identitate autovehicul,
Talon auto, Factura achiziție, Contract vânzare – cumpărare, Etc. 

Traduceri turcă documente juridice 

Traduceri autorizate și legalizate: Procuri, Declarații, Contracte, 
Licențe, Sentințe judecătorești, Acte constitutive, Hotărâri AGA, 
Rapoarte, Etc 

Traduceri turcă documente medicale 

Traduceri autorizate și legalizate: buletine de analiză și investigații,
radiografii, scrisori medicale, texte farmaceutice, prospecte medicale, articole științifice, etc.

Traduceri  turcă – marketing 

Traduceri autorizate: Materiale publicitare, Web site-uri, diverse aplicații.

AVEȚI NEVOIE DE TRADUCERE AUTORIZATĂ TURCĂ SAU TRADUCERE LEGALIZATĂ  TURCĂ?  

*  Este foarte important să ne specificați tipul traducerii de care aveți nevoie: traducere autorizată sau traducere legalizată. 

*  În cazul în care aveți nevoie de apostilarea actelor, vă rugam să aflați dacă este necesară aplicarea apostilei pe actul original si pe traducerea documentului sau este suficient aplicarea apostilei doar pe traducerea documentului. 

 

CUM AJUNG DOCUMENTELE CARE URMEAZĂ A FI TRADUSE LA NOI? 

*  Documentele pot fi aduse la Biroul nostru. 

*  Documentele pot fi trimise la adresa Biroului nostru prin firma de curierat. 

*  Documentele pot fi trimise pe e-mail. 

 

TERMENUL DE PREDARE A DOCUMENTULUI TRADUS ÎN/DIN LIMBA TURCĂ 

Termenul de predare se stabilește împreună cu beneficiarul traducerii și se corelează disponibilitatea traducătorului autorizat de limba turcă cu numărul de pagini și complexitatea documentului. 

În general, un document tipizat se poate preda tradus a doua zi de la plata integrală sau plata unui avans. 

 

TRADUCERILE SE POT TRIMITE PRIN CURIER ORIUNDE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE. 

COTAȚIE GRATUITĂ

Solicitați o ofertă personalizată și aflăți rapid cât costă!

      *Dorim să vă înștiințăm că datele personale pe care ni le veți furniza nu vor fi prelucrate în alt scop ci doar pentru a vă răspunde la solicitare.

      Traduceri Bucuresti