Traduceri Autorizate Poloneză

Traducere Olandeza autorizata

Traduceri Autorizate Poloneză

TRADUCERI  POLONEZĂ

TRADUCĂTORI ȘI INTERPREȚI AUTORIZAȚI DE LIMBA POLONEZĂ  

SERVICII DE TRADUCERI AUTORIZATE ȘI LEGALIZATE PENTRU ORICE TIP DE DOCUMENT

SERVICII DE INTERPRETARIAT

EXPERIENȚĂ DIN 2008

TRADUCERI AUTORIZATE LIMBA POLONEZĂ

Cabinetul de Traduceri Autorizate și Legalizate Adelvi Traduceri oferă servicii profesionale de traducere și legalizare în limba polonă. Suntem specializați în traduceri autorizate, ceea ce înseamnă că traducerile noastre sunt realizate de traducători certificați și recunoscute oficial de către autoritățile competente.

Biroul nostru se ocupă cu traducerea documentelor în și din limba polonă, asigurând acuratețe și confidențialitate. De asemenea, putem obține legalizări pentru documentele traduse, atunci când este necesar să fie autentificate oficial.

Cu experiență în domeniu și cu o echipă de traducători profesioniști, Cabinetul de Traduceri Autorizate Adelvi Traduceri răspunde nevoilor clienților săi într-un mod prompt și eficient, asigurând calitatea serviciilor oferite.

AI NEVOIE DE UN TRADUCATOR AUTORIZAT DE LIMBA  POLONEZĂ?

NOI TE PUTEM AJUTA!

ADELVI TRADUCERI colaborează cu o echipă de traducători autorizați cu experiență în diferite domenii, venind în sprijinul dumneavoastră și prin prestarea serviciilor conexe necesare, precum Legalizarea, Apostilarea sau Supralegalizarea traducerilor.

De asemenea, echipa noastră de traducători vă poate oferi și servicii de interpretariat în / din limba poloneză, la orice instituție aveți nevoie (Oficiul Stării Civile, Inspectoratul pentru Imigrări), la Notariat, Bănci, în cadrul întâlnirilor de afaceri, cursurilor de inițiere în carieră, cursurilor de specialitate, diverse evenimente speciale din activitatea dumneavoastră.

TRADUCEM ÎN DIFERITE DOMENII DE SPECIALITATE

Traduceri specializate în limba poloneză

Traduceri poloneză documente tipizate

Traduceri autorizate și legalizate: Acte de stare civilă, Pașaport, Carte de Identitate, Certificate de naștere, Certificate de căsătorie, Certificate de deces, Certificate de Cazier Judiciar, Diplome de studii, Adeverințe, Etc.

Traduceri poloneză documente tehnice

Traduceri autorizate și legalizate: Manuale și instrucțiuni de utilizare, Specificații tehnice, Fișe tehnice, Cataloage și broșuri, Etichete, Etc.

Traduceri poloneză documente financiare și economice

Traduceri autorizate și legalizate: Documente contabile, Situații financiare, Rapoarte financiare, Bilanț contabil, Documente bancare, Etc.

Traduceri poloneză documente IT

Traduceri autorizate: Licența software, lucrări de specialitate.

Traduceri poloneză acte auto

Traduceri autorizate și legalizate: Carte de identitate autovehicul, Talon auto, Factura achiziție, Contract vânzare – cumpărare, Etc.

Traduceri poloneză documente juridice

Traduceri autorizate și legalizate: Procuri, Declarații, Contracte, Licențe, Sentințe judecătorești, Acte constitutive, Hotărâri AGA, Rapoarte, Etc

Traduceri poloneză documente medicale

Traduceri autorizate și legalizate: buletine de analiză și investigații, radiografii, scrisori medicale, texte farmaceutice, prospecte medicale, articole științifice, etc.

Traduceri poloneză – marketing

Traduceri autorizate: Materiale publicitare, Web site-uri, diverse aplicații.

AVEȚI NEVOIE DE TRADUCERE AUTORIZATĂ POLONEZĂ SAU TRADUCERE LEGALIZATĂ  POLONEZĂ? 

*  Este foarte important să ne specificați tipul traducerii de care aveți nevoie: traducere autorizată sau traducere legalizată.

*  În cazul în care aveți nevoie de apostilarea actelor, vă rugam să aflați dacă este necesară aplicarea apostilei pe actul original si pe traducerea documentului sau este suficient aplicarea apostilei doar pe traducerea documentului.

CUM AJUNG DOCUMENTELE CARE URMEAZĂ A FI TRADUSE LA NOI?

*  Documentele pot fi aduse la Biroul nostru.

*  Documentele pot fi trimise la adresa Biroului nostru prin firma de curierat.

*  Documentele pot fi trimise pe e-mail.

TERMENUL DE PREDARE A DOCUMENTULUI TRADUS ÎN/DIN LIMBA POLONEZĂ

Termenul de predare se stabilește împreună cu beneficiarul traducerii și se corelează disponibilitatea traducătorului autorizat de limba poloneză cu numărul de pagini și complexitatea documentului.

În general, un document tipizat se poate preda tradus a doua zi de la plata integrală sau plata unui avans.

TRADUCERILE SE POT TRIMITE PRIN CURIER ORIUNDE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE.

COTAȚIE GRATUITĂ

Solicitați o ofertă personalizată și aflăți rapid cât costă!

   *Dorim să vă înștiințăm că datele personale pe care ni le veți furniza nu vor fi prelucrate în alt scop ci doar pentru a vă răspunde la solicitare.

   Limba polonă, cunoscută și sub numele de „polski” sau „język polski”, este o limbă slavă de vest, înrudită cu alte limbi slavice, cum ar fi rusa, ucraineana și ceha. Ea a evoluat în ceea ce astăzi numim Polonia, iar istoria sa poate fi împărțită în diferite perioade:

   1. Evoluția timpurie: Primele înregistrări scrise ale limbii polone datează din secolul al X-lea și au apărut în principal sub forma unor inscripții runice. În această perioadă timpurie, limba polonă a fost influențată de alte limbi slave, dar și de limbi non-slave, datorită contactului cu popoarele din regiune.
   2. Formarea limbii polone medii: În perioada medievală, limba polonă și-a dezvoltat propria sa identitate distinctă. Această etapă a fost marcată de utilizarea limbii polone în texte religioase, literare și administrative, inclusiv în cronici și legi scrise.
   3. Uniunea Polono-Lituaniană: În secolul al XIV-lea, Polonia și Lituania s-au unit pentru a forma Uniunea Polono-Lituaniană. Această perioadă de cooperare politică a dus la influențe reciproce între limbile polone și lituaniană. Cu toate acestea, limba polonă a rămas dominantă în cadrul uniunii și a continuat să se dezvolte ca limbă literară.
   4. Partiția Poloniei: La sfârșitul secolului al XVIII-lea, Polonia a fost împărțită între Rusia, Prusia și Austria într-un proces cunoscut sub numele de „Partiția Poloniei”. Aceasta a avut un impact semnificativ asupra limbii, deoarece autoritățile au încercat să suprime cultura și limba poloneză în teritoriile ocupate.
   5. Renașterea națională: Cu toate dificultățile cauzate de ocupație, în secolul al XIX-lea, a avut loc o renaștere națională a Poloniei, iar limba polonă a fost folosită în mod activ în lupta pentru independența țării. Acesta a fost un moment important în stabilirea și consolidarea identității lingvistice poloneze.
   6. Perioada contemporană: După încheierea Primului Război Mondial și restaurarea independenței Poloniei în 1918, limba polonă a devenit limba oficială a țării. De atunci, limba a continuat să evolueze, adaptându-se schimbărilor sociale, tehnologice și politice ale secolului XX și începutul secolului XXI.

   Astăzi, limba polonă este vorbită în principal în Polonia, dar și în comunitățile poloneze din alte țări. Este una dintre cele mai importante limbi slavice și continuă să fie un element esențial al identității și culturii poloneze.

   Traduceri Bucuresti