Traducerea autorizată este o traducere efectuată de un traducător autorizat de MINISTERUL JUSTIȚIEI. Prin semnătura și ștampila sa aplicată pe traducere, traducătorul autorizat certifică faptul că prin traducere nu s-a modificat conţinutul și sensul textului iniţial.

ADELVI TRADUCERI vă oferă servicii de traduceri autorizate în diferite domenii, astfel:

  • Traduceri autorizate a actelor de stare civilă, naștere, căsătorie, deces, cazier judiciar, acte auto, etc.
  • Traduceri autorizate financiare, economice.
  • Traduceri autorizate juridice.
  • Traduceri autorizate tehnice.
  • Traduceri autorizate medicale.

*ADELVI TRADUCERI vă asigură confidențialitatea datelor din documentele dumneavoastră în conformitate cu cerințele normelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European.*

Royal line