Traducători de Limba Rusă

Traducere Olandeza autorizata

TRADUCĂTORI DE LIMBA  RUSĂ

TRADUCERI  RUSĂ

TRADUCĂTORI ȘI INTERPREȚI AUTORIZAȚI DE LIMBA  RUSĂ   

SERVICII DE TRADUCERI AUTORIZATE ȘI LEGALIZATE PENTRU ORICE TIP DE DOCUMENT

SERVICII DE INTERPRETARIAT

EXPERIENȚĂ DIN 2008

TRADUCERI LIMBA RUSĂ AUTORIZATE

Limba rusă este cea mai răspândită limbă slavă din lume și una dintre cele mai vorbite limbi din lume. Este limba oficială a Federației Ruse, Belarusului, Kazahstanului și a altor state din fosta Uniune Sovietică. De asemenea, este una dintre cele șase limbi oficiale ale Organizației Națiunilor Unite.

Potrivit estimărilor, aproximativ 260 de milioane de oameni vorbesc limba rusă ca limbă maternă sau ca a doua limbă. Rusa este limbă de comunicare interetnică în multe regiuni din fosta Uniune Sovietică și este învățată ca limbă străină în multe țări din lume, datorită influenței culturale, economice și politice a Rusiei.

Rusa are o istorie bogată și a exercitat o mare influență în domeniul literaturii, muzicii, artei și științei. Este, de asemenea, una dintre cele șase limbi oficiale ale Organizației Națiunilor Unite, ceea ce reflectă importanța sa internațională.

Biroul Autorizat Adelvi Traduceri poate oferi servicii de traducere în și din limba rusă, ajutându-vă să comunicați eficient cu vorbitorii de rusă sau să traduceți documente și materiale în această limbă.

AI NEVOIE DE UN TRADUCATOR AUTORIZAT DE LIMBA RUSĂ?

NOI TE PUTEM AJUTA!

ADELVI TRADUCERI colaborează cu o echipă de traducători autorizați cu experiență în diferite domenii, venind în sprijinul dumneavoastră și prin prestarea serviciilor conexe necesare, precum Legalizarea, Apostilarea sau Supralegalizarea traducerilor.

De asemenea, echipa noastră de traducători vă poate oferi și servicii de interpretariat în / din limba rusă, la orice instituție aveți nevoie (Oficiul Stării Civile, Inspectoratul pentru Imigrări), la Notariat, Bănci, în cadrul întâlnirilor de afaceri, cursurilor de inițiere în carieră, cursurilor de specialitate, diverse evenimente speciale din activitatea dumneavoastră.

TRADUCEM ÎN DIFERITE DOMENII DE SPECIALITATE

Traduceri specializate în limba rusă

Traduceri rusă documente tipizate

Traduceri autorizate și legalizate: Acte de stare civilă, Pașaport, Carte de Identitate, Certificate de naștere, Certificate de căsătorie, Certificate de deces, Certificate de Cazier Judiciar, Diplome de studii, Adeverințe, Etc.

Traduceri rusă documente tehnice

Traduceri autorizate și legalizate: Manuale și instrucțiuni de utilizare, Specificații tehnice, Fișe tehnice, Cataloage și broșuri, Etichete, Etc.

Traduceri  rusă documente financiare și economice

Traduceri autorizate și legalizate: Documente contabile, Situații financiare, Rapoarte financiare, Bilanț contabil, Documente bancare, Etc.

Traduceri  rusă documente IT

Traduceri autorizate: Licența software, lucrări de specialitate.

Traduceri rusă acte auto

Traduceri autorizate și legalizate: Carte de identitate autovehicul, Talon auto, Factura achiziție, Contract vânzare – cumpărare, Etc.

Traduceri rusă documente juridice

Traduceri autorizate și legalizate: Procuri, Declarații, Contracte, Licențe, Sentințe judecătorești, Acte constitutive, Hotărâri AGA, Rapoarte, Etc

Traduceri rusă documente medicale

Traduceri autorizate și legalizate: buletine de analiză și investigații, radiografii, scrisori medicale, texte farmaceutice, prospecte medicale, articole științifice, etc.

Traduceri  rusă – marketing

Traduceri autorizate: Materiale publicitare, Web site-uri, diverse aplicații.

AVEȚI NEVOIE DE TRADUCERE AUTORIZATĂ RUSĂ SAU TRADUCERE LEGALIZATĂ RUSĂ? 

*  Este foarte important să ne specificați tipul traducerii de care aveți nevoie: traducere autorizată sau traducere legalizată.

*  În cazul în care aveți nevoie de apostilarea actelor, vă rugam să aflați dacă este necesară aplicarea apostilei pe actul original si pe traducerea documentului sau este suficient aplicarea apostilei doar pe traducerea documentului.

CUM AJUNG DOCUMENTELE CARE URMEAZĂ A FI TRADUSE LA NOI?

*  Documentele pot fi aduse la Biroul nostru.

*  Documentele pot fi trimise la adresa Biroului nostru prin firma de curierat.

*  Documentele pot fi trimise pe e-mail.

TERMENUL DE PREDARE A DOCUMENTULUI TRADUS ÎN/DIN LIMBA RUSĂ

Termenul de predare se stabilește împreună cu beneficiarul traducerii și se corelează disponibilitatea traducătorului autorizat de limba rusă cu numărul de pagini și complexitatea documentului.

În general, un document tipizat se poate preda tradus a doua zi de la plata integrală sau plata unui avans.

TRADUCERILE SE POT TRIMITE PRIN CURIER ORIUNDE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE.

COTAȚIE GRATUITĂ

Solicitați o ofertă personalizată și aflăți rapid cât costă!

      *Dorim să vă înștiințăm că datele personale pe care ni le veți furniza nu vor fi prelucrate în alt scop ci doar pentru a vă răspunde la solicitare.

      Traduceri Bucuresti