Traducători Autorizați de Limba Greacă

Traducere Olandeza autorizata

TRADUCĂTORI ȘI INTERPREȚI AUTORIZAȚI DE LIMBA  GREACĂ   

TRADUCĂTORI AUTORIZAȚI DE LIMBA  GREACĂ   

TRADUCERI  GREACĂ

INTERPREȚI AUTORIZAȚI DE LIMBA  GREACĂ

SERVICII DE TRADUCERI AUTORIZATE ȘI LEGALIZATE PENTRU ORICE TIP DE DOCUMENT

SERVICII DE INTERPRETARIAT

EXPERIENȚĂ DIN 2008

TRADUCERI LIMBA  GREACĂ

Limba greacă este una dintre cele mai vechi limbi indo-europene și are o istorie bogată care se întinde pe mai mult de 3.000 de ani. Este limba oficială a Greciei și a Republicii Cipru, iar în Cipru, de asemenea, este co-oficială alături de limba turcă.

Dialectele grecești: arcado-cipriot, occidental, eolian și ionian-atic au evoluat de-a lungul timpului și au avut influențe reciproce. Limba greacă clasică, folosită în perioada antică, a fost baza pentru dezvoltarea dialectelor și, ulterior, a limbii grecești moderne.

În prezent, limba greacă modernă este vorbită de aproximativ 15-17 milioane de oameni. Majoritatea vorbitorilor de greacă se află în Grecia, unde este limba maternă a populației, dar există și comunități grecești în alte părți ale lumii, cum ar fi Cipru, Albania, Turcia, Statele Unite ale Americii, Canada, Australia și alte țări cu diaspora grecească.

Limba greacă a avut o influență semnificativă asupra multor alte limbi, în special asupra limbilor europene, prin intermediul limbii grecești clasice. Multe cuvinte grecești au fost adoptate în limba engleză și în alte limbi, în special în domenii precum știința, matematica, medicina, filozofia și literatura.

Limba greacă modernă are un alfabet propriu, cunoscut sub numele de alfabetul grecesc, care constă din 24 de litere, inclusiv vocale și consoane. Este important de menționat că alfabetul grecesc a avut, de asemenea, o influență semnificativă asupra dezvoltării alfabetelor utilizate în multe alte limbi europene.

Limba greacă este o limbă indo-europeană veche, cu o istorie bogată și o prezență semnificativă în Grecia și Cipru. Este vorbită de milioane de oameni și a avut o influență semnificativă asupra altor limbi și domenii culturale.

Traducătorii autorizați din limba greacă sunt instruiți să respecte normele și regulamentele lingvistice și juridice în vigoare și să furnizeze traduceri precise și autentice. Aceștia pot efectua traduceri atât din limba greacă în alte limbi, cât și din alte limbi în limba greacă.

Este important să lucrați cu traducători autorizați și să obțineți traduceri certificate atunci când aveți nevoie de documente oficiale traduse, pentru a vă asigura că acestea sunt acceptate și recunoscute în scopuri legale sau administrative.

AI NEVOIE DE UN TRADUCĂTOR AUTORIZAT DE LIMBA GREACĂ?

NOI TE PUTEM AJUTA!

ADELVI TRADUCERI colaborează cu o echipă de traducători autorizați cu experiență în diferite domenii, venind în sprijinul dumneavoastră și prin prestarea serviciilor conexe necesare, precum Legalizarea, Apostilarea sau Supralegalizarea traducerilor.

De asemenea, echipa noastră de traducători vă poate oferi și servicii de interpretariat în / din limba greacă, la orice instituție aveți nevoie (Oficiul Stării Civile, Inspectoratul pentru Imigrări), la Notariat, Bănci, în cadrul întâlnirilor de afaceri, cursurilor de inițiere în carieră, cursurilor de specialitate, diverse evenimente speciale din activitatea dumneavoastră.

TRADUCEM ÎN DIFERITE DOMENII DE SPECIALITATE

Traduceri specializate în limba greacă

Traduceri greacă documente tipizate

Traduceri autorizate și legalizate: Acte de stare civilă, Pașaport, Carte de Identitate, Certificate de naștere, Certificate de căsătorie, Certificate de deces, Certificate de Cazier Judiciar, Diplome de studii, Adeverințe, Etc.

Traduceri greacă documente tehnice

Traduceri autorizate și legalizate: Manuale și instrucțiuni de utilizare, Specificații tehnice, Fișe tehnice, Cataloage și broșuri, Etichete, Etc.

Traduceri  greacă documente financiare și economice

Traduceri autorizate și legalizate: Documente contabile, Situații financiare, Rapoarte financiare, Bilanț contabil, Documente bancare, Etc.

Traduceri  greacă documente IT

Traduceri autorizate: Licența software, lucrări de specialitate.

Traduceri greacă acte auto

Traduceri autorizate și legalizate: Carte de identitate autovehicul, Talon auto, Factura achiziție, Contract vânzare – cumpărare, Etc.

Traduceri greacă documente juridice

Traduceri autorizate și legalizate: Procuri, Declarații, Contracte, Licențe, Sentințe judecătorești, Acte constitutive, Hotărâri AGA, Rapoarte, Etc

Traduceri greacă documente medicale

Traduceri autorizate și legalizate: buletine de analiză și investigații, radiografii, scrisori medicale, texte farmaceutice, prospecte medicale, articole științifice, etc.

Traduceri  greacă – marketing

Traduceri autorizate: Materiale publicitare, Web site-uri, diverse aplicații.

AVEȚI NEVOIE DE TRADUCERE AUTORIZATĂ GREACĂ SAU TRADUCERE LEGALIZATĂ  GREACĂ? 

*  Este foarte important să ne specificați tipul traducerii de care aveți nevoie: traducere autorizată sau traducere legalizată.

*  În cazul în care aveți nevoie de apostilarea actelor, vă rugam să aflați dacă este necesară aplicarea apostilei pe actul original si pe traducerea documentului sau este suficient aplicarea apostilei doar pe traducerea documentului.

CUM AJUNG DOCUMENTELE CARE URMEAZĂ A FI TRADUSE LA NOI?

*  Documentele pot fi aduse la Biroul nostru.

*  Documentele pot fi trimise la adresa Biroului nostru prin firma de curierat.

*  Documentele pot fi trimise pe e-mail.

TERMENUL DE PREDARE A DOCUMENTULUI TRADUS ÎN/DIN LIMBA GREACĂ

Termenul de predare se stabilește împreună cu beneficiarul traducerii și se corelează disponibilitatea traducătorului autorizat de limba greacă cu numărul de pagini și complexitatea documentului.

În general, un document tipizat se poate preda tradus a doua zi de la plata integrală sau plata unui avans.

TRADUCERILE SE POT TRIMITE PRIN CURIER ORIUNDE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE.

COTAȚIE GRATUITĂ

Solicitați o ofertă personalizată și aflăți rapid cât costă!

      *Dorim să vă înștiințăm că datele personale pe care ni le veți furniza nu vor fi prelucrate în alt scop ci doar pentru a vă răspunde la solicitare.

      Traduceri Bucuresti