AI NEVOIE DE UN TRADUCĂTOR AUTORIZAT DE LIMBA ITALIANĂ?

TRADUCATOR AUTORIZAT DE LIMBA ITALIANĂ

TRADUCERI LIMBA ITALIANĂ

TRADUCĂTOR AUTORIZAT DE LIMBA ITALIANĂ

TRADUCERI ITALIANĂ

TRADUCĂTORI ȘI INTERPREȚI AUTORIZAȚI DE LIMBA ITALIANĂ 

SERVICII DE TRADUCERI AUTORIZATE ȘI LEGALIZATE PENTRU ORICE TIP DE DOCUMENT

SERVICII DE INTERPRETARIAT

EXPERIENȚĂ DIN 2008

TRADUCERI LIMBA ITALIANĂ

Limba italiană – este o limbă romanică și este vorbită de peste 62 de milioane de oameni, iar majoritatea vorbitorilor locuiesc în Italia. Limba italiană este limbă oficială în 4 tari: Italia, San Marino, Vatican și Elveția și are statutul de limbă de minoritate în Croația și Slovenia.

Dintre toate limbile romanice mari, limba italiană este cea mai asemănătoare cu limba română.

Ca limbă romanică, lexicul italian de aseamănă, din punct de vedere procentual, cu următoarele limbi: spaniola – 82%, franceza – 89% și catalana -87%. Termeni din limba italiană, din domeniile juridic, gastronomic sau din cel tehnic, au fost preluați și de celelalte limbi de circulație internațională. Cuvinte precum pizza sau paste sunt cunoscute și folosite de majoritatea oamenilor. De asemenea, artele frumoase și muzica italienă au influențat  și evoluția celorlalte culturi, inclusiv cultura română.

De-a lungul timpului, relațiile economice dintre România și Italia s-au intensificat, de aici și nevoia traducătorilor autorizați în/din limba italiană. Cele mai frecvente solicitări pentru traduceri de documente în/din limba italiană sunt în domeniul economic, și juridic.  Sunt solicitate frecvent traduceri autorizate pentru contracte, autorizații sau corespondență. Traducătorii  din cadrul biroului Adelvi asigură traduceri în perechile de limbi română-italiană la cele mai înalte standarde, datorită experienței acumulate în acest domeniu de activitate.

AI NEVOIE DE UN TRADUCATOR AUTORIZAT DE LIMBA ITALIANĂ?

NOI TE PUTEM AJUTA!

ADELVI TRADUCERI colaborează cu o echipă de traducători autorizați cu experiență în diferite domenii, venind în sprijinul dumneavoastră și prin prestarea serviciilor conexe necesare, precum Legalizarea, Apostilarea sau Supralegalizarea traducerilor.

De asemenea, echipa noastră de traducători vă poate oferi și servicii de interpretariat în / din limba engleză, la orice instituție aveti nevoie (Oficiul Stării Civile, Inspectoratul pentru Imigrări), la Notariat, Bănci, în cadrul întâlnirilor de afaceri, cursurilor de inițiere în carieră, cursurilor de specialitate, diverse evenimente speciale din activitatea dumneavoastră.

TRADUCEM ÎN DIFERITE DOMENII DE SPECIALITATE

Traduceri specializate în limba italiană

Traduceri italiană documente tipizate

Traduceri autorizate și legalizate: Acte de stare civilă, Pașaport, Carte de Identitate, Certifcate de naștere, Certificate de căsătorie, Certificate de deces, Certificate de Cazier Judiciar, Diplome de studii, Adeverințe, Etc.

Traduceri italiană documente tehnice

Traduceri autorizate și legalizate: Manuale și instrucțiuni de utilizare, Specificații tehnice, Fișe tehnice, Cataloage și broșuri, Etichete, Etc.

Traduceri italiană documente financiare și economice

Traduceri autorizate și legalizate: Documente contabile, Situații financiare, Rapoarte financiare, Bilanț contabil, Documente bancare, Etc.

Traduceri  italiană documente IT

Traduceri autorizate: Licența software, lucrări de specialitate.

Traduceri italiană acte auto

Traduceri autorizate și legalizate: Carte de identitate autovehicul, Talon auto, Factura achiziție, Contract vănzare – cumpărare, Etc.

Traduceri italiană documente juridice

Traduceri autorizate și legalizate: Procuri, Declarații, Contracte, Licențe, Sentințe judecătorești, Acte constitutive, Hotărâri AGA, Rapoarte, Etc

Traduceri italiană documente medicale

Traduceri autorizate și legalizate: buletine de analiză și investigații, radiografii, scrisori medicale, texte farmaceutice, prospecte medicale, articole științifice, etc.

Traduceri italiană – marketing

Traduceri autorizate: Materiale publicitare, Web site-uri, diverse aplicații.

AVEȚI NEVOIE DE TRADUCERE AUTORIZATĂ  ITALIANĂ SAU TRADUCERE LEGALIZATĂ  ITALIANĂ?

*  Este foarte important să ne specificați tipul traducerii de care aveți nevoie: traducere autorizată sau traducere legalizată.

*  În cazul în care aveți nevoie de apostilarea actelor, vă rugam să aflați dacă este necesară aplicarea apostilei pe actul original si pe traducerea documentului sau este suficient aplicarea apostilei doar pe traducerea documentului.

CUM AJUNG LA NOI DOCUMENTELE CARE URMEAZĂ A FI TRADUSE?

*  Documentele pot fi aduse la Biroul nostru.

*  Documentele pot fi trimise la adresa Biroului nostru prin firma de curierat.

*  Documentele pot fi trimise pe e-mail.

TERMENUL DE PREDARE A DOCUMENTULUI TRADUS ÎN/DIN LIMBA ITALIANĂ

Termenul de predare se stabilește împreună cu beneficiarul traducerii și se corelează disponibilitatea traducătorului autorizat de limba italiană cu numărul de pagini și complexitatea documentului.

În general, un document tipizat se poate preda tradus a doua zi de la plata integrală sau plata unui avans.

TRADUCERILE SE POT TRIMITE PRIN CURIER ORIUNDE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE.

COTAȚIE GRATUITĂ

Solicitați o ofertă personalizată și aflăți rapid cât costă!

      *Dorim să vă înștiințăm că datele personale pe care ni le veți furniza nu vor fi prelucrate în alt scop ci doar pentru a vă răspunde la solicitare.

      Traduceri Bucuresti