AI NEVOIE DE UN TRADUCĂTOR AUTORIZAT DE LIMBA FRANCEZĂ?

Traducator Autorizat de Limba Franceza

TRADUCERI AUTORIZATE FRANCEZĂ

Traducător Autorizat de Limba Franceză

TRADUCĂTORI ȘI INTERPREȚI AUTORIZAȚI DE LIMBA FRANCEZĂ   

SERVICII DE TRADUCERI AUTORIZATE ȘI LEGALIZATE PENTRU ORICE TIP DE DOCUMENT

SERVICII DE INTERPRETARIAT

EXPERIENȚĂ DIN 2008

TRADUCERI AUTORIZATE LIMBA  FRANCEZĂ

În zilele noastre, limba franceză este vorbită de peste 78 milioane de oameni fiind folosită în peste 56 de țări diferite. Vorbitorii de limba franceză trăiesc în Franța, Monaco, Canada, Belgia, Elveția, Luxemburg, dar și în țările din fostele colonii franceze.

Limba franceză își începe istoria în Antichitate, la finele secolului 1 î.Hr., odată cu cucerirea Galiei de către romani. Printr-un îndelung proces, limba franceză evoluează din latina populară și limba galică și se standardizează în secolul al XVI-lea. Prin ordonanța lui François I. limba franceză a devenit în anul 1539 limba națională a Franței. În perioada expansiunilor coloniale, limba franceză s-a răspândit la nivel internațional și a fost, până în secolul al XX-lea, principala limbă de comunicare la nivel global.

BIROU TRADUCERI AUTORIZATE ADELVI TRADUCERI

În prezent, limba franceză este una dintre cele 3 limbi oficiale de lucru în Uniunea Europeană și limba folosită în interiorul Curții de Justiție a UE. Traducerile autorizate din perechile de limbi română-franceză beneficiază de un vocabular bogat și divers. Traducătorii din cadrul  biroul de traduceri Adelvi au capacitatea de a surprinde în limba franceză nuanțe și subtilități lingvistice, nespecifice multor limbi străine, menținând la un nivel înalt calitatea traducerilor autorizate oferite clienților noștri.  

AI NEVOIE DE UN TRADUCĂTOR AUTORIZAT DE LIMBA FRANCEZĂ?

NOI TE PUTEM AJUTA!

ADELVI TRADUCERI colaborează cu o echipă de traducători autorizați cu experiență în diferite domenii, venind în sprijinul dumneavoastră și prin prestarea serviciilor conexe necesare, precum Legalizarea, Apostilarea sau Supralegalizarea traducerilor.

De asemenea, echipa noastră de traducători vă poate oferi și servicii de interpretariat în / din limba franceză, la orice instituție aveți nevoie (Oficiul Stării Civile, Inspectoratul pentru Imigrări), la Notariat, Bănci, în cadrul întâlnirilor de afaceri, cursurilor de inițiere în carieră, cursurilor de specialitate, diverse evenimente speciale din activitatea dumneavoastră.

TRADUCEM ÎN DIFERITE DOMENII DE SPECIALITATE

Traduceri specializate în limba franceză

Traduceri franceză documente tipizate

Traduceri autorizate și legalizate: Acte de stare civilă, Pașaport, Carte de Identitate, Certifcate de naștere, Certificate de căsătorie, Certificate de deces, Certificate de Cazier Judiciar, Diplome de studii, Adeverințe, Etc.

Traduceri franceză acte auto

Traduceri autorizate și legalizate: Carte de identitate autovehicul, Talon auto, Factura achiziție, Contract vănzare – cumpărare, Etc.

Traduceri franceză documente tehnice

Traduceri autorizate și legalizate: Manuale și instrucțiuni de utilizare, Specificații tehnice, Fișe tehnice, Cataloage și broșuri, Etichete, Etc.

Traduceri franceză documente juridice

Traduceri autorizate și legalizate: Procuri, Declarații, Contracte, Licențe, Sentințe judecătorești, Acte constitutive, Hotărâri AGA, Rapoarte, Etc.

Traduceri  franceză documente financiare și economice

Traduceri autorizate și legalizate: Documente contabile, Situații financiare, Rapoarte financiare, Bilanț contabil, Documente bancare, Etc.

Traduceri franceză documente medicale

Traduceri autorizate și legalizate: buletine de analiză și investigații, radiografii, scrisori medicale, texte farmaceutice, prospecte medicale, articole științifice, etc.

Traduceri  franceză documente IT

Traduceri autorizate: Licența software, lucrări de specialitate.

Traduceri franceză – marketing

Traduceri autorizate: Materiale publicitare, Web site-uri, diverse aplicații.

AVEȚI NEVOIE DE TRADUCERE AUTORIZATĂ  FRANCEZĂ SAU TRADUCERE LEGALIZATĂ  FRANCEZĂ? 

*  Este foarte important să ne specificați tipul traducerii de care aveți nevoie: traducere autorizată sau traducere legalizată.

*  În cazul în care aveți nevoie de apostilarea actelor, vă rugam să aflați dacă este necesară aplicarea apostilei pe actul original si pe traducerea documentului sau este suficient aplicarea apostilei doar pe traducerea documentului.

CUM AJUNG DOCUMENTELE CARE URMEAZĂ A FI TRADUSE LA NOI?

*  Documentele pot fi aduse la Biroul nostru.

*  Documentele pot fi trimise la adresa Biroului nostru prin firma de curierat.

*  Documentele pot fi trimise pe e-mail.

TERMENUL DE PREDARE A DOCUMENTULUI TRADUS ÎN/DIN LIMBA FRANCEZĂ

Termenul de predare se stabilește împreună cu beneficiarul traducerii și se corelează disponibilitatea traducătorului autorizat de limba franceză cu numărul de pagini și complexitatea documentului.

În general, un document tipizat se poate preda tradus a doua zi de la plata integrală sau plata unui avans.

TRADUCERILE SE POT TRIMITE PRIN CURIER ORIUNDE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE.

COTAȚIE GRATUITĂ

Solicitați o ofertă personalizată și aflăți rapid cât costă!

      *Dorim să vă înștiințăm că datele personale pe care ni le veți furniza nu vor fi prelucrate în alt scop ci doar pentru a vă răspunde la solicitare.

      Traduceri Bucuresti