Pentru valabilitatea actului notarial în țările care nu sunt semnatare a Convenției de la HAGA din 5 octombrie 1961, este necesară supralegalizarea semnăturii și a sigiliului notarului public.

Această procedură se îndeplinește de către Camera Notarilor Publici, la sediul principal ori la sediile județene ale acesteia, în a cărei circumscripție își desfășoară activitatea notarul public care a instrumentat actul.

Pentru finalizarea procedurii de supralegalizare, actul notarial supralegalizat de către Cameră urmează să fie supralegalizat de către Ministerul Afacerilor Externe și misiunea diplomatică sau oficiul consular din România al statului în care actul urmează să fie folosit.

Aceste proceduri de supralegalizare se aplică pentru actele folosite în ţările care nu sunt semnatare ale Convenţiei de la Haga:

Pentru mai multe informații privind îndeplinirea formalităților necesare si prețul acestora vă rugăm sa ne sunati la numărul de telefon: 0763679798.

Royal line