PRENSİBİMİZ MÜŞTERİLERİMİZE EN İYİ, EN HIZLI VE EN EKONOMİK HİZMETİ VERMEKTİR!

HİZMETLERİMİZ:

Hukuki Tercüme
 • Mahkeme belgeleri tercümesi
 • Vekâletnameler tercümesi
 • Sözleşme ve antlaşmalar tercümesi
 • İmza sirküleri tercümesi
 • Patent işlemleri tercümesi
 • İdari şartname tercümesi
 • Dava dosyaları tercümesi
 • İddianameler tercümesi
 • Kira kontratları tercümesi
 • İcra belgeleri tercümesi
 • Beyannameler tercümesi
 • Alım satım belgeleri tercümesi
 • Vergilendirme ve gümrük tutanakları tercümesi
 • Kanun ve yönetmelikler tercümesi
 • Dava dilekçeleri tercümesi
 • Yabancı ve yerli mevzuat tercümesi
 • Yabancı yargı kararları tercümesi
Teknik Tercüme
 • Teknik şartname tercümesi
 • Kulanım kılavuzu tercümesi
 • Fizibilite raporu tercümesi
 • ÇED raporu tercümesi
 • Başvuru kaynakları tercümesi
 • Teknik ürün broşürleri tercümesi
 • Kalite kontrol kılavuzları tercümesi
 • Patentler tercümesi
 • Yazılım kaynak dosyaları tercümesi
 • Talimatnameler tercümesi
 • İthalat ihracat yazışmaları tercümesi
Finans Tercüme ve Sigortacılık Tercümesi
 • Finansal ve ekonomik raporlar tercümesi
 • Banka hesap özetleri tercümesi
 • Borsa tescil beyannameleri tercümesi
 • Finans ve sigortacılık makaleleri tercümesi
 • Ekspertiz raporları tercümesi
 • Sigorta poliçeleri tercümesi
 • Finans alanında yayınlanan kitap, süreli yayın ve sunum gibi belgelerin tercümesi
 • Piyasa araştırmaları tercümesi
 • Basın ilanları tercümesi
 • Şirket raporları ercümesi
 • Gelir tablosu tercümesi
 • Hisse senedi bilgileri tercümesi
 • Finansal web siteleri tercümesi
 • Finansal makaleler tercümesi
Tıp (Medikal) Tercümesi
 • Doktor raporları tercümesi
 • Reçeteler tercümesi
 • Teşhis ve tedavi içeren belgeler tercümesi
 • Klinik raporlar tercümesi
 • Üniversitelerdeki ve sağlık yayınlarındaki tıbbi makaleler ve araştırma yazıları tercümesi
 • Prospektüsler tercümesi
 • Sağlık sektörüne ait tanıtım amaçlı yazılar, broşür ve kitapçıklar tercümesi
 • İlaç tescil belgeleri tercümesi
 • Hasta bilgileri/raporları tercümesi
 • Bitkisel ürünlerle ilgili yayın ve broşürler tercümesi

ROMANYANIN HER YERINE KARGO HİZMETİ!

Royal line